Fly High Värmetäcke

Kategori:

Beskrivning

Fly High är HELP & RESCUEs smidigaste och kanske mest lättanvända värmetäcke. Utvecklades först till ambulansflyget (därav namnet). Men används nu i fler och fler ambulanser eftersom det sitter fast runt båren, tack vare sin resår ytterkant. Därmed eliminerar man risken med att t ex trampa på täcket när man förflyttar båren. Fly High har vindstrut runt ansiktet. Fly High har både nack och bröstöppning. Fly Highs utformning gör det lätt att alltid ha täcket utlagd över båren, som skydd för regn och snö. När patienten sedan skall lastas är det enkelt att vika ner täcket mot fotändan och sen dra upp täcket över patienten. Du behöver inte reservera någon speciell plats i ambulansen för täcket, utan det ligger klart på båren. Fly High kan kompletteras med slask lakanet som finns i många färger. Färg: Grön och Röd

warm = life®

Fly High is HELP & RESCUE’s most versatile and perhaps most easy-to-use thermal blanket. It was first developed for air ambulances (thus the name), but is now being used in more and more ambulances because it attaches around the stretcher, thanks to its elastic edging. This eliminates the risk of stepping on the cover when moving the stretcher. Fly High has a wind funnel around the face. Fly High has both neck and chest openings. Fly High’s design makes it easy to always have the blanket over the stretcher as protection against rain and snow. When the patient is ready to be loaded, it is easy fold to the blanket down to the foot end and then pull it up over him/her. You do not need to allocate the blanket a specific place in the ambulance as it remains on the stretcher, ready for use. Fly High can be used with a protective sheet, available in a range of colours. Colours: Green and red

warm = life®

Fly High ist HELP & RESCUESs geschmeidigste und vielleicht die am leichtesten anzuwendende Wärmedecke.Zuerst entwickelt für Ambulansflug ( daher der Name ). Wird aber jetzt für mehr und mehr Ambulansen verwendet, weil sie so fest rund um die Bahre sitzt,dank dem Gummizug in der Aussenkante. Damit eliminiert man das Risiko, z.B. auf die Decke zu treten, wenn man die Bahre bewegt.Fly High hat einen Windschutz vor dem Gesicht. Fly High hat sowohl eine Nacken- als auch eine Brustöffning.Fly Highs Form macht es leicht, immer die Decke über der Bahre ausgelegt zu haben, als Schutz gegen Regen und Schnee.Wenn der Patient auf die Bahre gelegt werden soll, ist es einfach, die Decke am Fussende anzubringen und sie dann über den Patienten zu ziehen. Man braucht keinen besonderen Platz für die Decke zu reservieren, sie liegt schon fertig auf der Bahre.Fly High kan man mit dem Matschlaken komplettieren. Das gibts in vielen Farben.

warm = Leben