Help & Rescue products developed by

Forskning och utveckling sprungen ur höga krav

En dag kom ett samtal från Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala. De hade hört talas om de kundanpassade täckena av mycket hög kvalitet, och undrade om de också gick att tillverka för kuvöser. Ett nyfött barn som transporteras i en kuvös är mycket känsligt för kyla. Och även själva kuvösen är ömtålig och riskerar att sluta fungera vid exempelvis regn och oväder.
Täcken för kuvöser blev det nya benet för HELP & RESCUE som därmed också blev pionjärer inom området.

Strong Innovation bildas

Marknaden för kuvöstäcken ställer dock helt andra krav på material och design än vad som gäller för täcken för transport med bår. För att möta dessa krav bildades Strong Innovation, en ny del av Help & Rescue som arbetar med forskning och utveckling. Ett nära samarbete och dialog med experter inom hypotermi och neonatalvård är en självklar bas i det arbete som görs inom Strong Innovation.
Att arbetet väckt respekt och även förväntningar om tillväxt råder inget tvivel om. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beslutade i januari 2017 att ge ekonomiskt stöd till Strong Innovations forsknings- och utvecklingsarbete. Detta möjliggör nu lansering på nya marknader och internationell expansion för de svenska kuvöstäckena.

Ett nära samarbete och dialog med experter inom hypotermi och neonatalvård är en självklar bas i det arbete som görs inom Strong Innovation.Anders Magnusson, VD Strong Innovation