Temperaturkontrollerande produkter

37°C = livsviktigt

Vår passion är temperaturkontroll. Både av sjuka och skadade men även av friska samt av vätskor som dropp och näringslösningar.
Alla fryser, inte bara på vintern utan även mitt i sommaren. Det beror på omständigheter, olyckor, kriser, chock eller dåligt allmäntillstånd av olika orsaker. Inte bara i Skandinavien utan i hela världen.
Vi räknar kyla från +20°C, har man legat i vatten så är +25°C gränsen för när den kan börja påverka negativt. Tidsfaktorn och ytterligare faktorer spelar roll för kärntemperaturen hos gemene man.

Sjukvårdsväskor

Hög kvalitet och funktionell design.

Våra väskor är speciellt framtagna för att passa på akut- & intensivvårdsavdelningar, i ambulanser, i helikoptrar, hos räddningstjänsten, olika IVPA-aktörer, militären, katastrofberedskapen, inom hemsjukvården, hos distriksköterskor samt sjöräddning och skidanläggningar. HELP & RESCUEs färgsystem på småväskorna är mycket omtyckt och hjälper till att snabbt hitta det som behövs vid varje tillfälle.

Hög kvalitet och genomtänkt design

med skräddarsydd design för olika behov

Våra kuvöstäcken, Olivia I, Olivia II och Olivia III sys upp i vår fabrik i Ånge, Medelpad. Det så sätt kan vi kontrollera våra produkter från skissbordet till färdig produkt. Varje produkt utvecklas i vårt bolag Strong Innovation som specialiserar på teknik och forskning för utveckling av nya produkter som ska underlätta för sjukvårdspersonal och ge patienten ett så bra omhändertagande som möjligt.

Kuvöstäcken för neonatala barn

skydd från kyla, hetta, väder och vind vid transport

Transporter är något som i sig kan skapa stor stress hos för tidigt födda barn. Våra täcken håller en konstant temperatur i kuvösen samt skyddar barnet från ljud, starkt solsken, kyla, regn, snö och vind. Många av våra standardmodeller skyddar också den omgärdande utrustningen och kan skräddarsys efter behov.

Samarbetspartners

Products developed by