HELP & RESCUE med transportteamet i Västra Götaland.

Se filmen om Max resa med transportteamet i Göteborg för ökad förståelse för vad vi på HELP & RESCUE / STRONG INNOVATION utvecklar & tillverkar. Det här är vår verklighet och drivkraften bakom vår vilja att ständigt utveckla produkter som räddar liv. HELP & RESCUE'S produkter hjälper till att hålla barnet vid en optimal temperatur, i detta fall med hjälp av kuvöstäcket OLIVIA i två olika modeller.

Det stora OLIVIA-täcket med fönster och dörrar är utvecklat i nära samarbete med framförallt Tina Isaksson som är transportansvarig specialistsjuksköterska vid Östra sjukhuset. I filmen om Max syns det stora värmetäcket som täcker, inte bara kuvösen, utan även all sidoutrustning, samt ett mindre som isolerar själva kuvösen. Denna kan vid transporter utsättas för kyla, snö, regn, blåst eller stark sol. Med hjälp av ett kuvöstäcke håller kuvösen rätt temperatur och barnet är skyddat.

"Sedan vi började använda HELP & RESCUEs isolerade kuvöstäcken har vi inte haft en enda nedkyld patient."

Tina Isaksson, Transportansvarig specialistsjuksköterska på Västra Götalandsregionen

Temperaturkontrollerande produkter

37°C = livsviktigt

Vår passion är temperaturkontroll. Både av sjuka och skadade men även av friska samt av vätskor som dropp och näringslösningar.
Alla fryser, inte bara på vintern utan även mitt i sommaren. Det beror på omständigheter, olyckor, kriser, chock eller dåligt allmäntillstånd av olika orsaker. Inte bara i Skandinavien utan i hela världen.
Vi räknar kyla från +20°C, har man legat i vatten så är +25°C gränsen för när den kan börja påverka negativt. Tidsfaktorn och ytterligare faktorer spelar roll för kärntemperaturen hos gemene man.

Sjukvårdsväskor

Hög kvalitet och funktionell design.

Våra väskor är speciellt framtagna för att passa på akut- & intensivvårdsavdelningar, i ambulanser, i helikoptrar, hos räddningstjänsten, olika IVPA-aktörer, militären, katastrofberedskapen, inom hemsjukvården, hos distriksköterskor samt sjöräddning och skidanläggningar. HELP & RESCUEs färgsystem på småväskorna är mycket omtyckt och hjälper till att snabbt hitta det som behövs vid varje tillfälle.

Hög kvalitet och genomtänkt design

med skräddarsydd design för olika behov

Våra kuvöstäcken, Olivia I, Olivia II och Olivia III sys upp i vår fabrik i Ånge, Medelpad. Det så sätt kan vi kontrollera våra produkter från skissbordet till färdig produkt. Varje produkt utvecklas i vårt bolag Strong Innovation som specialiserar på teknik och forskning för utveckling av nya produkter som ska underlätta för sjukvårdspersonal och ge patienten ett så bra omhändertagande som möjligt.

Kuvöstäcken för neonatala barn

skydd från kyla, hetta, väder och vind vid transport

Transporter är något som i sig kan skapa stor stress hos för tidigt födda barn. Våra täcken håller en konstant temperatur i kuvösen samt skyddar barnet från ljud, starkt solsken, kyla, regn, snö och vind. Många av våra standardmodeller skyddar också den omgärdande utrustningen och kan skräddarsys efter behov.

Samarbetspartners

Products developed by