Kuvös isolering är nödvändig när kuvösen utsätts för kyla, vind, sol och regn. Barnet behöver hålla en stadig temperatur på 37°C. Våra kuvöstäcken specialsys efter olika kuvösmodeller samt specialanpassningar.

Showing all 3 results