Olivia III – Neocot kuvöstäcke

Olivia III – Neocot kuvöstäcke är ett täcke i mycket hög kvalitet som är specialsytt för Neocot transportkuvöser. Ett nyfött barn som transporteras i en kuvös är mycket känsligt för kyla. Och även själva kuvösen är ömtålig och riskerar att sluta fungera vid exempelvis regn och oväder. Help & Rescue’s täcken är utvecklade för att hålla barnet tryggt och friskt inuti kuvösen och samtidigt göra det smidigt och enkelt för vårdgivare. Designen är framtagen med fokus på att vara lätthanterlig med transparenta fönster som ger full synlighet av kuvösen. Täcket skyddar mot värme, kyla, blåst, vind och nederbörd och barnet blir så lite påverkad som möjligt vid transporter.
Våra tre olika modeller är specialsydda efter kuvösmärkena Dräger, Neocot och AirBORNE och vi gör även specialanpassningar efter utrustning.

”– Vi har fått möjlighet att tillsammans med Help & Rescue designa täcken som passar våra kuvöser och behov. Vi är mycket nöjda med produkten. Dels är täckena ett viktigt skydd vid i- och urlastning mellan exempelvis ambulans och flygtransport på blåsiga och kalla flygplatser. Men de samlar också ihop alla lösa kablar som följer med en kuvös, så det blir som ett paket av allt.”

Martino Corrias, Neantolog vid patientområdet för sjuka nyfödda barn vid Karolinska Universitetssjukhuset