Olivia I – Dräger kuvöstäcke

Olivia I – Dräger kuvöstäcke är ett täcke i mycket hög kvalitet som är specialsytt för Dräger transportkuvöser. Ett nyfött barn som transporteras i en kuvös är mycket känsligt för kyla. Och även själva kuvösen är ömtålig och riskerar att sluta fungera vid exempelvis regn och oväder. Help & Rescue’s täcken är utvecklade för att hålla barnet tryggt och friskt inuti kuvösen och samtidigt göra det smidigt och enkelt för vårdgivare. Designen är framtagen med fokus på att vara lätthanterlig med transparenta fönster som ger full synlighet av kuvösen. Täcket skyddar mot värme, kyla, blåst, vind och nederbörd och barnet blir så lite påverkad som möjligt vid transporter.
Våra tre olika modeller är specialsydda efter kuvösmärkena Dräger, Neocot och AirBORNE och vi gör även specialanpassningar efter utrustning.

”– Vi har fått möjlighet att tillsammans med Help & Rescue designa täcken som passar våra kuvöser och behov. Vi är mycket nöjda med produkten. Dels är täckena ett viktigt skydd vid i- och urlastning mellan exempelvis ambulans och flygtransport på blåsiga och kalla flygplatser. Men de samlar också ihop alla lösa kablar som följer med en kuvös, så det blir som ett paket av allt.”

Martino Corrias, Neantolog vid patientområdet för sjuka nyfödda barn vid Karolinska Universitetssjukhuset

Beskrivning

Eftersom kuvöser finns i många olika modeller och även kan vara specialutrustade och skilja sig åt, fast det är samma modell, kundanpassas och handsys varje kuvöstäcke som en unik produkt.
En öppningsbar lucka i täcket kan behövas för att se displayer, till en annan kuvös krävs en öppning för att ansluta syrgas, elektronik eller annat. Ibland finns också önskemål att kuvöstäcket ska ha fickor och fack för tillbehör.
Idén med kuvöstäcken från Help & Rescue är att barnet och utrustningen ska ha det så varmt, tryggt och mörkt som möjligt. Samtidigt är det av högsta vikt att allt arbete med kuvösen ska vara enkelt. Frågan som alltid ställs av våra utvecklare är därför, hur vill läkarteamet arbeta? Svaren är olika, men resultatet blir alltid ett kuvöstäcke som kapslar in det som behöver skyddas och är så flexibelt att det tillåter all övervakning och vård.