UT 2000 Nödbädd

Kategori:

Beskrivning

UT 2000 som nödbädd. Genom att fästa två bågar på undersidan av båren, så kommer UT 2000  ca. 15 cm upp från marken och markkylan. Läs mer under rubrik Förflyttning om UT 2000 alla fördelar. warm = life®

UT 2000 as an emergency bed. Attaching two bars underneath the stretcher brings UT 2000 about 15 cm up from the ground and the ground cold. Read more under Transport about all the benefits of UT 2000. warm = life®