Referenser

HELP & RESCUE startade 1991 i Åre där vi började utveckla och tillverka egna produkter inom framför allt ämnesområdet hypotermi/nedkylning. I dag huserar företaget i egna lokaler om 850 m2 i Krokom, som ligger på sträckan mellan Östersund & Åre.

Hos HELP & RESCUE ”har man ett stort bry sig om beteende” brukar vi ofta få höra. Det stämmer nog utifrån hur vi tänker. Vi har hela tiden med oss ”tänket” hur vi själva skulle vilja bli behandlade om vi hamnade i motsvarande situation, när vi utvecklar nya produkter. Långvarig erfarenhet av att vistas ute i kalla miljöer, är antagligen en del av förklaringen till att vi gör det vi gör i dag. Förutom de produkter vi själva tillverkar, har vi några mycket väl valda så kallade generalagenturer, vilka kompletterar våra egna produkter som hand i handske.

Referenser:
Ambulanser
Ambulansflyg / SNAM
Helikoptrar
Distriktssköterskor
Hemsjukvården
Industrin
Akut / Katastrofberedskap
Vårdcentraler
Neonatalavdelningar
Akutavdelningar
Landsting
Polisen
Brand / Räddningstjänst
Försvarsmakten
FMV
MSB
Sjöräddningen
Skidanläggningar
Socialstyrelsen