Nutrition

Eriks Hjälp isolering och Nappis. Är två populära produkter för att hålla näringslösning varm. Vem vill äta kall mat? Kall näring kyler ner hela kroppen. Genom att isolera näringslösning och välling flaska, kan maten hållas varm längre tid och kroppen mår bättre! warm = life®

Eriks Hjälp Insulation and Nappis are two popular products for keeping nutrient solutions hot, for who wants to eat cold food? Cold nutrition cools down the entire body. By insulating it and the bottle, the food can be kept warm for longer and the body benefits. warm = life®

Erichs Hilfe, Isolierung und Nappis sind 2 populäre Produkte um die Nahrungslösung warm zu halten. Wer will kaltes Essen essen? Kalte Nahrung kühlt den ganzen Körper. Wenn man die Milchsuppe/Kindernahrung mit dem Fläschchen isoliert, kan die Nahrung längere Zeit warm bleiben und der Körper fühlt sich wohl. Wärme = Leben