Cold Response och varmt omhändertagande!

HELP & RESCUEs produkter för ett varmt omhändertagande av hypoterma och nerkylda personer används just nu under den stora NATO övningen Cold Response i Norge.
Bland annat används Värmetäcken, värmepåsen Heat Bag och värmande isolering till dropp IW1010.