Varmt omhändertagande vid resor med Neonatal teamet.

Olivia III Kuvös 2 Premiär
Neonatal patienterna transporteras dag som natt med extra isolering från HELP & RESCUE,
för ett varmt omhändertagande.